ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1934
Περιοδικότητα
Διμηνιαία
Εκδότης
Κωνσταντίνος Αμπαζής
Ιστοσελίδα
Διεύθυνση
Αιόλου 104, 105 64 Αθήνα
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
2103213233
Fax
2103213233
Κατηγορία
Περιγραφή
Η εφημερίδα ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ, εκδόθηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1934, στην Αθήνα, ως εβδομαδιαία, από τον αείμνηστο ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΓΚΟΓΚΩΝΗ, ο οποίος υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη της ΕΔΙΠΤ.
Αργότερα, κυκλοφορούσε κάθε 15 ημέρες και μέχρι τον Ιούνιο του 1981, που καταστράφηκαν τα γραφεία και το αρχείο ολοσχερώς, από την φωτιά στον Κλαουδάτο. Έκτοτε, κυκλοφορεί κάθε μήνα, οκτασέλιδη.
Εκτός από τα επίκαιρα θέματα, με τα οποία ασχολείται κάθε επαρχιακή εφημερίδα, συνεχίζει για 86η χρονιά να αγωνίζεται για την προώθηση και την επίλυση των προβλημάτων της ενιαίας Ηπείρου. Παράλληλα, με την δημοσίευση λαογραφικών και ηθογραφικών κειμένων, έχει καταστεί ζωντανή παρακαταθήκη και σπουδαία πηγή έρευνας και μελέτης για λαογράφους, ιστορικούς, φιλολόγους, συγγραφείς κ.α.
Είναι ο μοναδικός, επί τόσες δεκαετίες, συνδετικός κρίκος των απανταχού της γης εγκατεστημένων Ηπειρωτών, αλλά και ένα από τα λίγα έντυπα, που έχουν να επιδείξουν τέτοια ιστορία και πατριωτική προσφορά, για την οποία έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία και μετάλλια μέχρι σήμερα (περίπου 50), αλλά και με πανελλήνια αναγνώριση.
Από το 1973, την έκδοση και διεύθυνση ανέλαβε η Ελένη Αθαν. Γκογκώνη, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα αρθρογράφος και σύμβουλος, ενώ την ιδιοκτησία και έκδοση έχουν αναλάβει οι γιοί της Σταύρος και Κωνσταντίνος Αμπαζής.
  • ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
  • ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
  • ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
  • ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ
  • ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ ΜΕΛΛΟΝ