Ενημέρωση για δικαιολογητικά για το Μητρώο Έντυπου Τύπου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκαν οι  αποφάσεις (βλ. συνημμένα) που καθορίζουν τα δικαιολογητικά καταχώρισης στο Μητρώο Έντυπου Τύπου και στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου που συστάθηκαν  σύμφωνα με το νόμο 5005/2022 για την «Ενίσχυση της δημοσιότητας και της διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο».  Τα δικαιολογητικά για το Μητρώο Έντυπου Τύπου θα κατατίθενται από  15 Μαρτίου  έως και 13 Απριλίου 2023 σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που θα είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Ε.Ε. και μέσω αυτής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.). Για το Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου η υποβολή θα ξεκινήσει από 1η Μαΐου και θα διαρκέσει μέχρι 31 Μαΐου.

Ως εκ τούτου, σας παρακαλούμε να κοινοποιήσετε στη γραμματεία της ΕΔΙΠΤ τυχόν ερωτήματά σας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9 Μαρτίου, καθώς προκύπτουν αρκετά θέματα που χρήζουν διευκρινήσεων από το Υπουργείο. Οι σχετικές αποφάσεις έχουν σταλεί ήδη στην Οικονομική Σύμβουλο και στη Νομική Σύμβουλο της Ένωσης για κάποιες επεξηγήσεις, αλλά και υποδείγματα δηλώσεων. Ενδεχομένως, αν χρειαστεί, θα γίνει και ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία μας.

                                          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,       

                          Η Πρόεδρος                                           Ο Γεν. Γραμματέας

Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα                                  Γεώργιος – Κωνσταντίνος Σπύρου

Δικαιολογητικά για ΜΕΤ

Δικαιολογητικά για ΜΗΤ