Νέα προθεσμία για εγγραφές στο ΜΕΤ και στο ΜΗΤ από 10 έως 17 Ιουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, οι οποίες δεν έχουν αιτηθεί να πιστοποιηθούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Μ.Ε.Τ. ή στο ΜΗΤ αντίστοιχα έως τις 22 Απριλίου 2024 ή η αίτησή τους απορρίφθηκε, δύνανται να υποβάλλουν αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου (mt.media.gov.gr), η οποία είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, από τις 10 έως τις 17 Ιουλίου2024.

FEK 2024 Tefxos A 00103 Downloaded 06 07 2024

.