ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με 348 ψήφους υπέρ, 274 κατά και 36 αποχές το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Με τους νέους κανόνες προστατεύεται το έργο των εκδοτών, δημοσιογράφων και άλλων ομάδων, καθώς το έργο τους δεν θα μπορεί να αναπαράγεται, χωρίς έγκριση από τις διάφορες πλατφόρμες στο διαδίκτυο (Google, YouTube, Facebook κ.α.).

Μαζί εγκρίθηκε και το αμφισβητούμενο Άρθρο 13 που είχε επικριθεί από μεγάλο μέρος της διαδικτυακής κοινότητας. Σύμφωνα με την οδηγία, καταβάλλεται στον δημιουργό αμοιβή για την αναπαραγωγή έργου του στο διαδίκτυο, σε διαφορετική περίπτωση, ειδικά φίλτρα θα εμποδίζουν τη δημοσίευση έργου, για το οποίο δεν υπάρχει έγκριση του δημιουργού.

Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου ΕΔΙΠΤ EDIPT από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο πλευρό της European Magazine Media Association, της οποίας είναι ένα από τα δύο μέλη της στην Ελλάδα, στηρίζοντας τις προσπάθειες προώθησης της οδηγίας στους Έλληνες Ευρωβουλευτές.