Παρατείνεται η προθεσμία εγγραφής στο ΜΗΤ μέχρι 14 Ιουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.

Συνημμένα θα βρείτε και το σχετικό ΦΕΚ.