Στον Παναγιώτη Καλλίγερο για την εφημερίδα “ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ” το φετινό βραβείο “Βλάσσης Σωκρατίδης”

Τη Δευτέρα 29 Νοεμβρίου, συνεδρίασε η επιτροπή που είχε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΤ, προκειμένου να αξιολογηθούν οι υποψηφιότητες για το βραβείο «Βλάσσης Σωκρατίδης», το οποίο θα περιλαμβάνεται και εφέτος στα ετήσια δημοσιογραφικά βραβεία του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση.

Η επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Μιχάλη Σαββάκη (Πρόεδρο της ΕΔΙΠΤ), Ευάγγελο Παπαλιό (Αντιπρόεδρο της ΕΔΙΠΤ) και Κωνσταντίνο Σελλούντο (Ταμία της ΕΔΙΠΤ), μελέτησε τις υποψηφιότητες, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική  διαδρομή (Δημοσιογράφου & Εντύπου), την ελληνική γλώσσα, τον πλουραλισμό της αρθρογραφίας, την απήχηση του εντύπου, καθώς και την  κοινωνική δραστηριότητα των υποψηφίων.

Η υποψηφιότητα που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία βάσει των προσκομισθέντων είναι του κ. Παναγιώτη Καλλίγερου για την εφημερίδα «ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ».

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο πλαίσιο της 37ης Απονομής των Δημοσιογραφικών Βραβείων του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση.