Μετακίνηση Δημοσιογράφων

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4899/2020 σχετικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορονοϊού τα Μέλη Οργάνων Διοίκησης, οι Αυτοαπασχολούμενοι – Ελ. Επαγγελματίες & Επιτηδευματίες, για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τους δύο τύπους Βεβαιώσεων Άδειας Κυκλοφορίας, δηλαδή τη Βεβαίωση  που εκδίδονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ((https://eservices.yeka.gr/) ή τη βεβαίωση τύπου  Α από το https://forma.gov.gr με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Ειδικότερα οι δημοσιογράφοι και οι άνθρωποι των ΜΜΕ μετακινούνται όλο το εικοσιτετράωρο  και εκτός νομού εάν χρειαστεί, με την ανωτέρω βεβαίωση και  τη δημοσιογραφική τους ταυτότητα θεωρημένη για το έτος.

 

Για οτιδήποτε νεώτερο θα σας κρατούμε ενήμερους.

 

                                                                           Για το Δ.Σ.

                                                 Ο Πρόεδρος                          Η Γεν.Γραμματέας

                                          Μιχάλης Σαββάκης                         Πέννυ Καλύβα