Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στο πλαίσιο των ειδικών συνθηκών που επικρατούν σε όλη τη χώρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

 

Α. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

Σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ψηφίστηκε στη Βουλή την Παρασκευή 13/11/2020 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου το έτος 2020 και ετήσιων του έτους 2020 (χρήση 2019), μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

 

Β. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, σύμφωνα με τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ του Απριλίου,  δύνανται να αναστέλλουν τις συμβάσεις του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται.

Οι προθεσμίες υποβολής των αναστολών στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ διαφέρουν ανά περιφερειακή ενότητα βάσει του επιδημιολογικού φορτίου. Ως εκ τούτου, σας επισυνάπτουμε το σχετικό πίνακα που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του  Υπουργείου.

 

 

Γ. ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 4

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους.

 

Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το σχήμα της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4 του Υπουργείου Οικονομικών μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020. Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό ΦΕΚ.

 

Για οτιδήποτε νεώτερο θα σας κρατούμε ενήμερους.

Ευχόμενοι να είστε όλοι καλά!

 

      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

        Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                          Η Γεν.Γραμματέας

 Μιχάλης Σαββάκης                         Πέννυ Καλύβα

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ 11.2020

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 4