Ενημέρωση σχετικά με τον ΕΔΟΕΑΠ

                                                                   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως σας ενημερώσαμε και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, το Συμβούλιο της Επικρατείας δυστυχώς απέρριψε την αίτησή μας για ακύρωση του 2% επί του ετήσιου τζίρου των εκδοτικών μας επιχειρήσεων υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ. Με δύο αποφάσεις της η επταμελής διευρυμένη σύνθεση του Α΄ Τμήματος του ΣτΕ τονίζει τη συνταγματικότητα και τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.) και το ενωσιακό δίκαιο της υπέρ του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) εργοδοτικής εισφοράς 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων αμιγώς Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας.

Με τις αποφάσεις αυτές επί αιτήσεων επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. και Ψυχαγωγίας (τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες και περιοδικά) και ενώσεων ιδιοκτητών Μ.Μ.Ε. και Ψυχαγωγίας, για την ακύρωση του Κανονισμού Είσπραξης Εσόδων και του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. έγινε δεκτό ότι η προβλεπόμενη εισφορά 2% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. και ψυχαγωγίας, εισφορά που χρηματοδοτεί τον κλάδο υγείας του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.(άρ. 19 παρ. 2 ν. 4549/2018),  είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, την Ε.Σ.Δ.Α.  και το ενωσιακό δίκαιο. (Το σκεπτικό της απόφασης περιγράφεται στην περίληψη της απόφασης που σας επισυνάπτεται.)

Κατόπιν αυτής της δυσάρεστης και μη αναμενόμενης εξέλιξης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΤ συγκάλεσε άμεσα έκτακτη τηλεδιάσκεψη παρουσία και της Νομικής Συμβούλου της ΕΔΙΠΤ κας Ειρήνης Χαλκιαδάκη, προκειμένου να σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Η κα Χαλκιαδάκη μας ενημέρωσε ότι νομικά η υπόθεση έχει τελεσιδικίσει στην Ελλάδα. Από εκεί πέρα υπάρχει η δυνατότητα να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όμως η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα, ενώ ακόμα και στην περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφανθεί θετικά για εμάς, η απόφαση αυτή δε δύναται να δεσμεύσει το ελληνικό κράτος να ακυρώσει το νόμο, αλλά μπορεί να επιβάλλει άλλου είδους κυρώσεις στην Ελλάδα, κυρίως οικονομικές. Σε κάθε περίπτωση όμως η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προϋποθέτει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΙΠΤ, καθώς το κόστος είναι αρκετά υψηλό.

Για το θέμα αυτό την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και ο Υπουργός Εργασίας κ. Ι. Βρούτσης συγκάλεσαν έκτακτη τηλεδιάσκεψη με τους Προέδρους των Ενώσεων Ιδιοκτητών Τύπου. Την ΕΔΙΠΤ εκπροσώπησε ο Πρόεδρος κ. Μ. Σαββάκης.  Και οι δύο Υπουργοί διατύπωσαν τον προβληματισμό τους σχετικά με την εργοδοτική εισφορά 2%, ενώ δεσμεύτηκαν ότι θα παρθούν άμεσες αποφάσεις για την ανακούφιση των επιχειρήσεων περιφερειακού και κλαδικού Τύπου καθώς και για όσους έχουν συσσωρευμένες οφειλές στον ΕΔΟΕΑΠ. Για το θέμα αυτό μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και νέα τηλεδιάσκεψη με πιθανότερη ημερομηνία την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου. Για οτιδήποτε νεώτερο θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Παράλληλα, το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τις άλλες δύο ενώσεις εκδοτών Τύπου, την ΕΙΕΤ και τον ΣΗΠΕ, έχοντας κάνει αλλεπάλληλες τηλεδιασκέψεις τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου από κοινού να ασκήσουμε πίεση στην Κυβέρνηση, για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Τα σημεία στα οποία εστιάζουμε είναι:

  • Στο ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης του Περιφερειακού Τύπου που έχει ανακοινωθεί, εφόσον θεωρείται ως αντιστάθμισμα με τις απώλειες των εκδοτικών επιχειρήσεων από το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ, θα πρέπει να εντάσσονται όλες οι επιχειρήσεις Τύπου που υποχρεούνται να πληρώνουν το 2%, ανεξαρτήτως από το αν απασχολούν προσωπικό ή όχι.
  • Να τροποποιηθεί άμεσα το Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ, προκειμένου να υπάγονται στην υγειονομική περίθαλψη όλοι οι ιδιοκτήτες ΜΜΕ , ανεξαρτήτως αριθμού υπαλλήλων, εφόσον υποχρεούνται να πληρώνουν το 2 %.
  • Να δημιουργηθεί ένα νέο Μητρώο Τύπου, το οποίο θα περιλαμβάνει το σύνολο του έντυπου Τύπου της χώρας με κατηγοριοποιήσεις ανά περιοδικότητα σε Περιφερειακό και Περιοδικό Τύπο .

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από την πρώτη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος  για το 2% το Δεκέμβριο του 2017 η ΕΔΙΠΤ σε κάθε ευκαιρία επεσήμανε στα Μέλη της ότι οφείλουν να πληρώνουν το 2 % εφόσον έχει θεσμοθετηθεί σε νόμο του κράτους, ανεξάρτητα από την προσφυγή μας στο ΣΤΕ. Σε περίπτωση, ωστόσο, που δεν το έχετε πράξει με την πεποίθηση ότι το ΣΤΕ θα αποφανθεί υπέρ μας, σας επισυνάπτουμε αναλυτικές οδηγίες για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις σας και τις ενέργειες που πρέπει να κάνετε, προκειμένου να τακτοποιήσετε τις οφειλές σας προς τον ΕΔΟΕΑΠ.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τα γραφεία της ΕΔΙΠΤ, τα οποία καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας λειτουργούν κανονικά.

 

      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

           Ο Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέα     

Μιχάλης Σαββάκης                           Πέννυ Καλύβα