ΑΔΕΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ.Ο.Υ./οικ/2979/Φ.911 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 2180) από τις 02 Σεπτεμβρίου 2019 έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας.

Το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ θα διατυπώσει και φέτος αίτημα για τη χορήγηση αδειών ελεύθερης κυκλοφορίας εντός του δακτυλίου για όσα μέλη εκδηλώσουν ενδιαφέρον το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2019 μέσω fax ή e-mail στη γραμματεία της ΕΔΙΠΤ. Για την έκδοση των νέων αδειών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος τους και του διπλώματος οδήγησης.

Υπενθυμίζεται ότι άδειες χορηγούνται μόνο σε όσους Εκδότες έχουν γραφεία εντός του δακτυλίου. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν στην ΕΔΙΠΤ οποιοδήποτε στοιχείο αποδεικνύει το σχετικό προαπαιτούμενο (λογαριασμό τηλ., ΔΕΚΟ κτλ.).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της ΕΔΙΠΤ από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 16:00.

 

Ευχόμενοι σε όλους καλό φθινόπωρο!

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                               Η Γενική Γραμματέας

Μιχάλης Σαββάκης                               Πέννυ Καλύβα