Αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι άνοιξε η εφαρμογή mybusinesssupport στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αίτησης για την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 € των επιχειρηματιών και των ελεύθερων επαγγελματιών.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) στις 20.03.2020 έναν από αυτούς που συγκαταλέγονται στη λίστα όσων πλήττονται από τον κορονοϊό ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20.03.2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20.03.2020.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι μέχρι και την 24η Απριλίου 2020.

Σας επισυνάπτουμε την σχετική απόφαση, που ορίζει και τις επιμέρους προϋποθέσεις, καθώς και τις αναλυτικές οδηγίες της ΑΑΔΕ για την υποβολή της αίτησης.

Η διαδικασία υποβολής είναι πολύ εύκολη και για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της ΕΔΙΠΤ.

Ευχόμενοι σε όλους Καλή Ανάσταση, με υγεία, υπομονή  και αισιοδοξία.

                                                         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                                                         Για το Δ.Σ.

                                        Ο Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

                                    Μιχάλης Σαββάκης                                Πέννυ Καλύβα

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ