Εφημερίς ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1927
Περιοδικότητα
Διμηνιαία
Εκδότης
Κωνσταντίνος Πολιτάκος
Ιστοσελίδα