Οδοντιατρικό Βήμα
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2002
Περιοδικότητα
Διμηνιαία
Εκδότης
Κατερίνα Καρκατζούλη
Ιστοσελίδα