Οδοντιατρικό Βήμα
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2002
Περιοδικότητα
Διμηνιαία
Εκδότης
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ ΜΕΠΕ
Ιστοσελίδα