Γορτυνία
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1970
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα
Ιστοσελίδα
Ονομασία