ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1989
Περιοδικότητα
Δημινιαίο
Εκδότης
Τάκης Τζίμας
Ιστοσελίδα
Ονομασία