Έκτακτη ενημέρωση σχετικά με την πλατφόρμα δήλωσης στοιχείων για την ενίσχυση του Περιφερειακού, Τοπικού & Περιοδικού Τύπου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από τις αλλεπάλληλες και επίμονες προσπάθειες του Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ σε συνεργασία και με τις άλλες Ενώσεις Εκδοτών Τύπου, από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μας ενημέρωσαν ότι ξεκινά η καταγραφή του έντυπου Τύπου με απώτερο στόχο την ενίσχυσή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εγκύκλιο που μας γνωστοποιήθηκε, τέθηκε σε λειτουργία τη Μεγάλη Τετάρτη, 20 Απριλίου 2022, η λειτουργία της ειδικής εφαρμογής για τη δήλωση των οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων των επιχειρήσεων του κλάδου έντυπων Μέσων Ενημέρωσης με την αντίστοιχη κατηγοριοποίηση και ενιαία κριτήρια. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα της στρατηγικής της Κυβέρνησης για την ενίσχυση του περιφερειακού, τοπικού και περιοδικού Τύπου.

Η εφαρμογή παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.) της Δημόσιας Διοίκησης (Gov.gr) και σε αυτή καταχωρίζονται οικονομικά και λοιπά στοιχεία των επιχειρήσεων του κλάδου (κύκλος εργασιών, κόστος μισθοδοσίας, κυκλοφορία, εργαζόμενοι, εξοπλισμός κ.λπ.).

Σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι αφενός μεν η δημιουργία μιας ενημερωμένης και αυθεντικής εικόνας για τα επικαιροποιημένα μεγέθη του κλάδου κι αφετέρου η διευκόλυνση του συνολικού σχεδιασμού της Πολιτείας προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του περιφερειακού και τοπικού έντυπου Τύπου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα (https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/eniskhuse-epikheireseon/delose-stoikheion-epikheireseon-entupon-meson-enemeroses). Η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται μέσω του Τaxisnet. Η καταχώριση των στοιχείων στην ανωτέρω πλατφόρμα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ενώ η εγκυρότητά τους θα διασταυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, καθώς και μέσω πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Η καταχώριση των αιτούμενων στοιχείων στην πλατφόρμα θα ολοκληρωθεί μετά την πάροδο σαράντα (40) ημερών.

Ως εκ τούτου, σας προωθούμε το σχετικό ΦΕΚ, καθώς και την εγκύκλιο με «Οδηγίες για τη δήλωση των οικονομικών και άλλων πληροφοριακών στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων έντυπων περιφερειακών, τοπικών και περιοδικών μέσων ενημέρωσης».

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αφορά το σύνολο του έντυπου Τύπου, δηλαδή τις επιχειρήσεις Περιφερειακού, Τοπικού και Περιοδικού Τύπου, ο οποίος καταγράφεται για πρώτη φορά επίσημα από το Υπουργείο.

Σας ευχόμαστε Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα!

ΦΕΚ 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΓΕ