Ενημέρωση για ανανέωση εγγραφής στο ΜΕΤ και νέα προθεσμία για εγγραφή στο ΜΗΤ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε νέα απόφαση της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (βλ. συνημμένα), σύμφωνα με την οποία  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 του ν. 5005/2022 (Α΄ 236) για την πρώτη εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής στο Μ.Ε.Τ. η επιχείρηση έντυπου τύπου υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. από την 1η Μαρτίου μέχρι την 31η Μαρτίου 2024.

Συγκεκριμένα,  στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου (mt.media.gov.gr), η οποία θα είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και μέσω αυτής στην Ενιαία Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-Ε.Ψ.Π.), δύνανται να υποβάλλουν αίτηση:

  1. Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου που επιθυμούν πρώτη εγγραφή στο ΜΕΤ. Προς διευκόλυνσή σας, σας επισυνάπτουμε εκ νέου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  2. Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου που επιθυμούν την ανανέωση της εγγραφής τους στο ΜΕΤ.
  3. Οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου που επιθυμούν την καταχώρισή τους ή την ανανέωση της εγγραφής τους στο Υπομητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου.

Επίσης, σύμφωνα με το ΦΕΚ 23/2024 (άρθρο 31) οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου, των οποίων η εγγραφή στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) δεν έχει πιστοποιηθεί έως την 31 Μαρτίου 2024, δύνανται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εγγραφής από 8 Απριλίου έως και 18 Απριλίου 2024.