Τη Δευτέρα 11 Μαρτίου η ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών της ΕΔΙΠΤ

Τα Μέλη της ΕΔΙΠΤ προσκαλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 11 Μαρτίου και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΕΔΙΠΤ (Βασιλίσσης Σοφίας 25, 3ος όροφος), προκειμένου να γίνει ο τακτικός ετήσιος απολογισμός (Διοικητικός και Οικονομικός) για το 2023.

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ΕΔΙΠΤ (τακτικά και συνταξιούχοι), εφόσον βέβαια έχουν τακτοποιήσει τις  οικονομικές τους υποχρεώσεις (καταβολή ετήσιας συνδρομής). Υπενθυμίζεται δε ότι τα Ομότιμα Μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Γ.Σ., αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου (άρθρο 9 παρ. 5 του καταστατικού).

Για να μπορέσει  να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. είναι αναγκαία η διαπίστωση απαρτίας. Η απαρτία για τη Γ.Σ. της 11/03/2024 είναι το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών της ΕΔΙΠΤ.

                                              ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

  1. Διαπίστωση απαρτίας
  2. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ψηφολέκτης)
  3. Παρουσίαση των πεπραγμένων του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο
  4. Παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού από τον Ταμία
  5. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής από την Πρόεδρο
  6. Παρουσίαση από τον Ταμία του οικονομικού προϋπολογισμού για το 2024
  7. Ψηφοφορία για τον οικονομικό προϋπολογισμό διά ανατάσεως της χειρός
  8. Προτάσεις για τους προσεχείς στόχους και δραστηριότητες του Δ.Σ.
  9. Μυστική ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό

                                       Για το Δ.Σ. 

            Η Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

          Πέννυ Καλύβα                              Κωνσταντίνος Σπύρου