Ενημέρωση για τη διαδικασία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης στις 29 Μαρτίου 2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΠΤ για πρώτη φορά θα γίνει με μορφή τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής ZOOM, σύμφωνα και με την Πρόσκληση που ήδη έχετε λάβει (σας επισυνάπτεται). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο σε κάποια συσκευή σας (τα περισσότερα laptop και smartphone τα έχουν ενσωματωμένα).  Θα σας αποσταλεί ένα e-mail με  έναν σύνδεσμο, τον οποίο θα πρέπει να ανοίξετε την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

 

Υπενθυμίζεται ότι  για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά τη Δευτέρα 29 Μαρτίου στις 17:00, οπότε με απόλυτη βεβαιότητα θα υπάρχει απαρτία.

 

Η  διενέργεια της μυστικής ψηφοφορίας για τον οικονομικό απολογισμό 2020 και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. για το 2020 θα πραγματοποιηθεί  μέσω της ψηφιακής κάλπης e – ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ.  Για το σκοπό αυτό θα λάβετε ένα ξεχωριστό  μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, όταν η ψηφοφορία θα είναι έτοιμη να αρχίσει. Στο μήνυμα θα περιέχεται ένας προσωπικός και απόρρητος σύνδεσμος στον ιστότοπο του συστήματος «Ζευς», τον οποίο θα πρέπει να ακολουθήσετε για να καταχωρίσετε τις ψήφους σας. Προς διευκόλυνσή σας, συντάξαμε ένα εγχειρίδιο, στο οποίο εξηγούμε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε με εικόνες, το οποίο σας επισυνάπτεται.

 

Σημειώνεται ότι ο σύνδεσμος για τη διενέργεια της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θα αποσταλεί μόνο στα οικονομικά εντάξει μέλη, προκειμένου να διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό της ΕΔΙΠΤ.

 

Ως εκ τούτου, προκειμένου να κυλήσει ομαλά η διαδικασία, σας παρακαλούμε να τακτοποιήσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις προς την ΕΔΙΠΤ και να κοινοποιήσετε στη γραμματεία της ΕΔΙΠΤ το email, στο οποίο επιθυμείτε να λάβετε τους συνδέσμους για τη Γενική Συνέλευση.

 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη γραμματεία της ΕΔΙΠΤ καθημερινά από τις 9:00 έως τις 16:00.

 

 

                                                               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,                                                  

 

                                                                                  Για το Δ.Σ.

                                                        Ο Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

                                                Μιχάλης Σαββάκης                             Πέννυ Καλύβα

Πρόσκληση &Ημερήσια Διάταξη Γ.Σ. 2021

Εγχειρίδιο συμμετοχής στην ψηφοφορία