Πρόσκληση & Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τον τελευταίο χρόνο ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις λόγω της επέλασης του κορονοϊού στη χώρα μας. Λόγω των ειδικών μέτρων προστασίας που πρέπει να τηρούμε η επόμενη συνεδρίαση  της Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΙΠΤ θα γίνει με μορφή τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής ZOOM. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτετε κάμερα και μικρόφωνο σε κάποια συσκευή σας (τα περισσότερα laptop και smartphone τα έχουν ενσωματωμένα).  Θα σας αποσταλεί ένα e-mail με  έναν σύνδεσμο, τον οποίο θα πρέπει να ανοίξετε την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα. Για τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεις που μπορεί να χρειαστείτε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία.

 

Ως εκ τούτου τα Μέλη της ΕΔΙΠΤ προσκαλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 15 Μαρτίου και ώρα 17:00, προκειμένου να γίνει ο τακτικός ετήσιος απολογισμός (Διοικητικός και Οικονομικός) για το 2020.

 

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ΕΔΙΠΤ, εφόσον βέβαια έχουν τακτοποιήσει τις  οικονομικές τους υποχρεώσεις (καταβολή ετήσιας συνδρομής), προκειμένου να διασφαλιστούν και οι προϋποθέσεις για τη μυστική ψηφοφορία. Σημειώνεται ότι ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της Γ.Σ. και τη μυστική ψηφοφορία θα αποσταλεί μόνο στα μέλη που θα είναι οικονομικά εντάξει. Λίγες ημέρες πριν τη Γ.Σ.  θα σας αποσταλούν αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα διενεργηθεί η μυστική ψηφοφορία για τον οικονομικό απολογισμό και τα πεπραγμένα του Δ.Σ. για το 2020.

 

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

Για να μπορέσει  να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. είναι αναγκαία η διαπίστωση απαρτίας. Η απαρτία για τη Γ.Σ. της 15 Μαρτίου είναι το 1/2 των ταμειακώς εντάξει Μελών  της ΕΔΙΠΤ.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μια εβδομάδα μετά τη Δευτέρα 22 Μαρτίου στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, εφόσον υπάρχει απαρτία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει Μελών.

Σε περίπτωση και πάλι μη ύπαρξης απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί οριστικά τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 17:00  και με τα ίδια θέματα ανεξάρτητα από αριθμό συμμετεχόντων.

Προτείνεται πάντως στα Μέλη για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας να συνδεθούν τη Δευτέρα 29 Μαρτίου, οπότε με απόλυτη βεβαιότητα θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.

                 

                                                     

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Διαπίστωση απαρτίας
 2. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
 3. Συζήτηση επί της απόφασης του ΣΤΕ για το 2 % υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ
 4. Παρουσίαση των πεπραγμένων του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο
 5. Εισήγηση για διαγραφές μη ενεργών μελών
 6. Εισήγηση για  ένταξη των μελών που διέκοψαν την έκδοσή τους ενώ παρέμειναν επί 10 χρόνια τακτικά μέλη της ΕΔΙΠΤ ή συμμετείχαν για 2 τουλάχιστον φορές στο Δ.Σ. στην κατηγορία των Ομοτίμων Μελών σύμφωνα με το καταστατικό
 7. Ψηφοφορία για τη διαγραφή μελών και την ανακήρυξη σε ομοτίμων διά ανατάσεως της χειρός
 8. Παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού από τον Ταμία
 9. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής από την Πρόεδρο
 10. Παρουσίαση από τον Ταμία του οικονομικού προϋπολογισμού για το 2021
 11. Ψηφοφορία για τον οικονομικό προϋπολογισμό διά ανατάσεως της χειρός
 12. Προτάσεις για δράσεις το 2021
 13. Μυστική ψηφοφορία για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό

 

                                                                                    Για το Δ.Σ.

                                                        Ο Πρόεδρος                               Η Γεν. Γραμματέας

                                                Μιχάλης Σαββάκης                             Πέννυ Καλύβα

Πρόσκληση & Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης. 2021