Ενημέρωση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης του 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) των ηλεκτρονικών ΜΜΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε νέα ΚΥΑ (υπ’ αριθμ. Ε/369//9.10.2021, ΦΕΚ 4675/Β΄/9.10.2021), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται χρηματοδότηση  για τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) των εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ,  οι οποίοι, με βάση την κατάσταση ενεργούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) ως ΜΜΕ ανήκουν  στην κατηγορία των ιδιωτικών επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης και συγκεκριμένα για την χρονική περίοδο 12/2017 έως 12/2020.

Συγκεκριμένα η νέα ΚΥΑ αφορά τις:

  1. Αμιγείς επιχειρήσεις ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (ΚΑΔ μόνο για Διαδίκτυο).
  2. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με ενιαίο ΑΦΜ σε περισσότερες της μίας κατηγορίας ΜΜΕ, εκ των οποίων η μία κατηγορία είναι ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και η άλλη είναι κατηγορία που δεν ανήκειστις κατηγορίες α) έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, β) παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, γ) ραδιοφωνικών σταθμών και δ) περιοδικού τύπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες ΕΔΟΕΑΠ  που δραστηριοποιούνταν με βάση τους ΚΑΔ της εταιρείας τους και στο Διαδίκτυο και ήδη έχουν υποβάλει αίτηση  ως επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ραδιοφωνικών σταθμών και περιοδικού τύπου, θα προστεθεί αυτόματα στο ποσό της χρηματοδότησης και ο κύκλος εργασιών (τζίρος) του Διαδικτύου, παρόλο που είχαν υποβάλει υπεύθυνη δήλωση διαχωρισμού. Συνεπώς δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση epidotisi@edoeap.gr μέχρι  την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου.

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται περιγράφονται σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτήσει ο ΕΔΟΕΑΠ στην ιστοσελίδα του, ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΕΔΟΕΑΠ στα τηλέφωνα:

210726437121072643782107264369 2107264473, 2107264370, 2107264340.

 

                                          Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                                            Για το Δ.Σ.

                                     Ο Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας

                                Μιχάλης Σαββάκης                          Πέννυ Καλύβα

 

Συνημμένα:

ΚΥΑ Ε/369//9.10.2021 (ΦΕΚ 4675/Β΄/9.10.2021)