Ψηφιακή Ενημερωτική Εκδήλωση για την Υποχρέωση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως ίσως γνωρίζετε όλες οι επιχειρήσεις (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κλπ) έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα από τα εκδιδόμενα στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις λιανικής, κλπ) στην ψηφιακή πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. myDATA. Ως εκ τούτου Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Η πλατφόρμα αυτή περιλαμβάνει αναλυτικά και συνοπτικά το σύνολο των συναλλαγών εσόδων και εξόδων όλων των οντοτήτων που τηρούν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Στην πλατφόρμα αυτή διαβιβάζονται όλα τα παραστατικά ανεξαρτήτως του τρόπου έκδοσής τους (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά).

Με βάση το δεδομένο αυτό οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων για το 2021 είναι οι παρακάτω:

Α. Ειδικά για το έτος 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων (τιμολόγια πώλησης, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδείξεις συνδρομών, κλπ).

Β. Χρόνος έναρξης λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA.

  • Από 01/10/2021 εντάσσονται υποχρεωτικά οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία και είχαν το 2019 ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000,00€ και οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και ακαθάριστα έσοδα το 2019 άνω των 100.000,00€.
  • Από 01/11/2021 εντάσσονται υποχρεωτικά όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Γ. Έως την 31/03/2022 υφίσταται η υποχρέωση να διαβιβαστούν τα παραστατικά εσόδων για το χρονικό διάστημα από 01/01/21-30/09/21 για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται υποχρεωτικά από 01/10/21 στη διαβίβαση των εσόδων και από 01/01/21-31/10/21 για τις επιχειρήσεις που εντάσσονται από 01/11/21.

Η διαβίβαση των δεδομένων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  1. Μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.
  2. Προγραμμάτων Λογισμικού ERP.
  3.  Ειδικής φόρμας καταχώρησης.
  4. Μέσω των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.).
  5. Μέσω της εφαρμογής έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ.

Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποιος την 3η περίπτωση (ειδική φόρμα καταχώρησης) για το έτος 2021, θα πρέπει είτε να τηρεί απλογραφικά βιβλία και να έχει ακαθάριστα έσοδα κάτω από 50.000,00€ (με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2019) είτε ανεξαρτήτως των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) να εκδίδει έως και 50 τιμολόγια πώλησης (με βάση τα δεδομένα των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών του 2019).

Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει κάποιος την 5η περίπτωση (εφαρμογή έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ) θα πρέπει είτε να εκδίδει αποκλειστικά παραστατικά χονδρικής είτε στην περίπτωση που διενεργεί συναλλαγές λιανικής να μην υπάρχει υποχρέωση της έκδοσης των συναλλαγών αυτών μέσω Φ.Η.Μ.

 

Χρόνος διαβίβασης των δεδομένων:

Χονδρικές πωλήσεις

Α. Σε πραγματικό χρόνο, για όσους χρησιμοποιούν διαβιβάζουν τα δεδομένα είτε μέσω παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είτε από την εφαρμογή έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ, είτε χρησιμοποιούν ERP.

  1. B. Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν, για τις επιχειρήσεις που επιλέξουν να διαβιβάσουν τα δεδομένα (και πληρούν τις προϋποθέσεις) μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

Λιανικές πωλήσεις

Α. Σε πραγματικό χρόνο, για όσους διαβιβάζουν τα δεδομένα είτε μέσω παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είτε από την εφαρμογή έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών της ΑΑΔΕ, είτε χρησιμοποιούν ERP, είτε ΦΗΜ.

  1. B. Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν, για τις επιχειρήσεις που επιλέξουν να διαβιβάσουν τα δεδομένα (και πληρούν τις προϋποθέσεις) μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης και δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης των λιανικών συναλλαγών μέσω ΦΗΜ.

Γ.  Εντός 5 ημερών από την έκδοση των στοιχείων λιανικής στην περίπτωση που η επιχείρηση για την έκδοση τους δεν έχει υποχρέωση χρήσης Φ.Η.Μ. και εκδίδει τα στοιχεία λιανικής μέσω προγράμματος συμβατού με την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αποδείξεις συνδρομών εντάσσονται στις λιανικές

 

Χρόνος διαβίβασης χαρακτηρισμού εσόδων

Πέρα από τη διαβίβαση των εσόδων θα πρέπει να γίνει και ο χαρακτηρισμός τους (πχ πώληση εμπορεύματος, προϊόντος, υπηρεσίας).

Α. Σε πραγματικό χρόνο όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω ERP.

  1. B. Μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν, για τις επιχειρήσεις που επιλέξουν να διαβιβάσουν τα δεδομένα (και πληρούν τις προϋποθέσεις) μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης.

Γ. Έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ, για τα έσοδα που διαβιβάζονται μέσω Φ.Η.Μ.

Δ. Στην περίπτωση που τα παραστατικά εσόδων διαβιβάζονται μέσω Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης σε πραγματικό χρόνο, εφόσον η διαδικασία γίνεται από τον πάροχο, είτε μέχρι την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ εφόσον η διαδικασία γίνεται από την ίδια την επιχείρηση.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15Α του Ν. 4174/2013 μέχρι τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου για τις κυρώσεις για τη μη διαβίβαση, την εκπρόθεσμη διαβίβαση και την ανακριβή διαβίβαση των δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, δεν προβλέπονται κυρώσεις. Οι κυρώσεις θα προβλέπονται από τη νομοθέτηση του σχετικού άρθρου και δεν θα καταλαμβάνουν προγενέστερες περιόδους.

 

Προκειμένου να ενημερωθείτε πληρέστερα και να διευκρινιστούν οι όποιες απορίες σας από την Οικονομική Σύμβουλο της ΕΔΙΠΤ κα Βασιλική Παπαντωνοπούλου, το Δ.Σ. θα πραγματοποιήσει ψηφιακή ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου στις 17:30 μέσω ΖΟΟΜ.

Για να συμμετέχετε ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα:

https://us06web.zoom.us/j/84874341327?pwd=aHY2M0MvbUY1WHhJcDRiY1EzR0lMQT09

 

                                                               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                                                                Για το Δ.Σ.

                                                Ο Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας

                                             Μιχάλης Σαββάκης                         Πέννυ Καλύβα