Η ΕΔΙΠΤ χορηγός επικοινωνίας στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό για το Bullying

Η ΕΔΙΠΤ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΣΤΟΝ 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ BULLYING
«Λέμε ΌΧΙ στο Σχολικό και Διαδικτυακό Εκφοβισμό»
Για 7η συνεχόμενη χρονιά το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας από κοινού με το British Council, διοργανώνει τον Πανελλήνιο Ψηφιακό Διαγωνισμό «Λέμε ΌΧΙ στον Σχολικό και Διαδικτυακό Εκφοβισμό».
Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται σε όλα τα Δημοτικά και Γυμνάσια σχολεία της χώρας και απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ & ΣΤ’ δημοτικού και Α’, Β’ και Γ’ Γυμνασίου. Φέτος θα δοθεί έμφαση στο φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying), μιας διαφορετικής μορφής σχολικού εκφοβισμού, αφού επειδή η παρενόχληση διαδραματίζεται στο διαδίκτυο, υπάρχει μεγάλη δυσκολία στον έλεγχο της τεχνολογίας και της επικοινωνίας.
Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να ευαισθητοποιήσει, αλλά και να βοηθήσει τους μαθητές ηλικίας 10 έως 15 ετών να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στην καταπολέμηση των κοινωνικών παθογενειών, όπως ο ρατσισμός και ο σχολικός εκφοβισμός.
Οι μαθητές επιλέγοντας μία θεματική ενότητα με βάση τις αρχές της Ολυμπιακής Εκεχειρίας, όπως είναι ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η ισότητα ευκαιριών και η επίλυση των διαφορών μέσω διαλόγου, δημιουργούν ομάδες (2-5 ατόμων) και έχουν τη δυνατότητα να εξασκήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, καθώς μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αλληλεπιδρούν, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα και τους προβληματισμούς τους απέναντι σε ένα μείζον κοινωνικό φαινόμενο, αυτού του εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των συμμετοχών είναι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό, τους όρους και τη φόρμα συμμετοχής θα βρείτε στις ιστοσελίδες www.olympictruce.org και www.britishcouncil.gr.
Η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου είναι ένας από τους χορηγούς επικοινωνίας του διαγωνισμού, καθώς απευθύνεται στα σχολεία όλης της επικράτειας και θα ήταν χρήσιμο να προβληθεί από όσο το δυνατόν περισσότερα έντυπα της περιφέρεια.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΦΙΣΑ