ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ με ομόφωνη απόφαση, μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ 78/ΦΕΚ 1676,  η οποία προβλέπει ενίσχυση των επιχειρήσεων Τύπου ΜΟΝΟ των ημερησίων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων με 16.000.000 € για 4 χρόνια, προσκαλεί τα Μέλη της Ένωσης σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΕΔΙΠΤ (Βασιλίσσης Σοφίας 25, 3ος όροφος), προκειμένου να γίνει ενημέρωση για τη σημαντική αυτή εξέλιξη και λήψη αποφάσεων. Για ακόμη μία φορά ο Περιοδικός Τύπος αποκλείεται από οποιασδήποτε μορφής οικονομική ενίσχυση. Καθώς τα θέματα που έχουν προκύψει είναι πολύ σημαντικά,  είναι επιβεβλημένη η παρουσία όλων σας στη Γ.Σ., προκειμένου να συνασπιστούμε και να πάρουμε από κοινού αποφάσεις για το μέλλον μας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Η τροπολογία του άρθρου 51 του ν. 4609/2019 για ενίσχυση του Τύπου
  2. Η ΚΥΑ (ΦΕΚ 1676/2019)  για επιδότηση ΜΟΝΟ των περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων που ανήκουν στο Μητρώο Περιφερειακού & Τοπικού με 16.000.000 € για 4 χρόνια
  3. Γενική ενημέρωση για τις μέχρι τώρα ενέργειες του Δ.Σ.
  4. Προτάσεις Μελών
  5. Έκδοση ψηφίσματος και λήψη αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ

 

Για να μπορέσει  να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. είναι αναγκαία η διαπίστωση απαρτίας. Η απαρτία για τη Γ.Σ. της 19ης Μαΐου είναι το 1/2 των ταμειακώς εντάξει Μελών  της ΕΔΙΠΤ.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί μια ημέρα μετά την Τρίτη 21 Μαΐου στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, εφόσον υπάρχει απαρτία του 1/3 των ταμειακώς εντάξει Μελών.

Σε περίπτωση και πάλι μη ύπαρξης απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 22 Μαΐου στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα ανεξάρτητα από αριθμό παρευρισκομένων.

Προτείνεται πάντως στα Μέλη για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας να προσέλθουν κανονικά την Τετάρτη 22 Μαΐου, οπότε με απόλυτη βεβαιότητα θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος                                                    Η Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Σαββάκης                                               Πέννυ Καλύβα