ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα Μέλη της ΕΔΙΠΤ προσκαλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17:00 στα γραφεία της ΕΔΙΠΤ (Βασιλίσσης Σοφίας 25, 3ος όροφος), προκειμένου να γίνει ο τακτικός ετήσιος απολογισμός (Διοικητικός και Οικονομικός) για το 2018.

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ΕΔΙΠΤ, εφόσον βέβαια έχουν τακτοποιήσει τις  οικονομικές τους υποχρεώσεις (καταβολή ετήσιας συνδρομής), που μπορούν να το κάνουν και την ίδια ημέρα. Υπενθυμίζεται δε ότι τα Ομότιμα Μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Γ.Σ., αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου (άρθρο 2 παρ. 3 του καταστατικού).

Για να μπορέσει  να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. είναι αναγκαία η διαπίστωση απαρτίας. Η απαρτία για τη Γ.Σ. της 20.02.2019 είναι το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών  της ΕΔΙΠΤ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Διαπίστωση απαρτίας
  2. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  3. Έκθεση  των πεπραγμένων του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο
  4. Παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού από τον Ταμία
  5. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής από την Πρόεδρο
  6. Παρουσίαση από τον Ταμία του οικονομικού προϋπολογισμού για το 2019
  7. Ψηφοφορία για τον οικονομικό προϋπολογισμό διά ανατάσεως της χειρός
  8. Εισήγηση για την τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΔΙΠΤ. Συζήτηση και ψηφοφορία διά ανατάσεως της χειρός.
  9. Προτάσεις για τους προσεχείς στόχους και δραστηριότητες του Δ.Σ.
  10. Μυστική ψηφοφορία για τα πεπραγμένα & τον οικονομικό απολογισμό

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΔΙΠΤ

Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας μας την ίδια ημέρα (20/02/2019) στα γραφεία μας (Βασιλίσσης Σοφίας 25, 3ο όροφο), καθόσον προγραμματίζεται μεγάλη επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 80 χρόνων της ΕΔΙΠΤ εντός των προσεχών μηνών.

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                          Η Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Σαββάκης                              Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα