Πρόσθετη ενημέρωση για τον νέο τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2020

                                                       

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της χθεσινής μας εγκυκλίου και κατόπιν επαφών μας με στελέχη των ΕΛΤΑ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι εκδότες των οποίων  οι συνολικές ετήσιες καταθέσεις είναι μεγαλύτερες των 600 €, θα παίρνουν Έκπτωση Πιστότητας 25% σε κάθε τους αποστολή.  Η έκπτωση θα υπολογίζεται βάσει του προηγούμενου  δωδεκαμήνου, δηλαδή για τις καταθέσεις του Μαρτίου 2020 θα έχει υπολογιστεί ο τζίρος από τον Φεβρουάριο 2019 έως τον Ιανουάριο 2020.  Τα ποσοστά των εκπτώσεων πιστότητας θα υπολογίζονται ανά ΑΦΜ και θα επικαιροποιούνται μηνιαία.

Για οτιδήποτε νεώτερο θα σας κρατούμε ενήμερους.

 

                  Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

              Ο Πρόεδρος                                  Η Γεν. Γραμματέας

       Μιχάλης Σαββάκης                                Πέννυ Καλύβα