Στον Κωνσταντίνο Φίλανδρο για την εφημερίδα “Νέα της Μεγαλοπόλεως” το φετινό βραβείο “Βλάσσης Σωκρατίδης”

Την Τρίτη 24 Απριλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που είχε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΤ, προκειμένου να αξιολογηθούν οι υποψηφιότητες για το βραβείο «Βλάσσης Σωκρατίδης», το οποίο θα περιλαμβάνεται και εφέτος στα ετήσια δημοσιογραφικά βραβεία του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση.

Η επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Ελένη Γκογκώνη (Ειδική Γραμματέα της ΕΔΙΠΤ), Μιχαήλ Σαββάκη (π. Πρόεδρο της ΕΔΙΠΤ) και Αντωνία Σέργη (Μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΙΠΤ), μελέτησε τις υποψηφιότητες, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορική  διαδρομή (δημοσιογράφου & εντύπου), την ελληνική γλώσσα, τον πλουραλισμό της αρθρογραφίας, την απήχηση του εντύπου, καθώς και την  κοινωνική δραστηριότητα των υποψηφίων.

Η υποψηφιότητα που συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία βάσει των προσκομισθέντων είναι του Κωνσταντίνου Φίλανδρου για την εφημερίδα «Νέα της Μεγαλοπόλεως», που εκδίδεται από το 1951.

Το βραβείο θα απονεμηθεί στο πλαίσιο της 38ης Απονομής των Δημοσιογραφικών Βραβείων του Ιδρύματος Προαγωγής της Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση.