Την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΕΔΙΠΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα Μέλη της ΕΔΙΠΤ προσκαλούνται σε τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 18:00 στα γραφεία της ΕΔΙΠΤ (Βασιλίσσης Σοφίας 25, 3ος όροφος), προκειμένου να γίνει ο τακτικός ετήσιος απολογισμός (Διοικητικός και Οικονομικός) για το 2022 και να πραγματοποιηθούν αρχαιρεσίες για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για την τριετία 2023-2026.

Στην Γενική Συνέλευση μπορούν και πρέπει να συμμετέχουν όλα τα μέλη της ΕΔΙΠΤ (τακτικά και συνταξιούχοι), εφόσον βέβαια έχουν τακτοποιήσει τις  οικονομικές τους υποχρεώσεις (καταβολή ετήσιας συνδρομής). Υπενθυμίζεται δε ότι τα Ομότιμα Μέλη μπορούν να συμμετέχουν στη Γ.Σ., αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου (άρθρο 9 παρ. 5 του καταστατικού).

Για να μπορέσει  να πραγματοποιηθεί η Γ.Σ. είναι αναγκαία η διαπίστωση απαρτίας. Η απαρτία για τη Γ.Σ. της 22.02.2023 είναι το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών της ΕΔΙΠΤ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

  1. Διαπίστωση απαρτίας
  2. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας και Ψηφολέκτης)
  3. Παρουσίαση των πεπραγμένων του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο
  4. Παρουσίαση του οικονομικού απολογισμού από τον Ταμία
  5. Παρουσίαση της έκθεσης της εξελεγκτικής επιτροπής από την Πρόεδρο
  6. Παρουσίαση από τον Ταμία του οικονομικού προϋπολογισμού για το 2023
  7. Ψηφοφορία για τον οικονομικό προϋπολογισμό διά ανατάσεως της χειρός
  8. Προτάσεις για τους προσεχείς στόχους και δραστηριότητες του νέου Δ.Σ. που θα προκύψει από τις εκλογές
  9. Ανακοίνωση υποψηφιοτήτων
  10. Μυστική ψηφοφορία για τα πεπραγμένα, τον οικονομικό απολογισμό, το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή

 

 ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΕΔΙΠΤ.  Οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις αρχαιρεσίες, τόσο για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο όσο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, θα πρέπει να αποστείλουν γραπτή υποψηφιότητα μέσω email στο info@edipt.gr το αργότερο 2 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 20.02.2023 και ώρα 14:00, συμπληρώνοντας τις σχετικές αιτήσεις που επισυνάπτονται και μία υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν αν είναι ή δεν είναι συνταξιούχοι. Για την επαλήθευση της παραλαβής των αιτήσεων είναι απαραίτητη η τηλεφωνική επιβεβαίωση.

Οι αιτήσεις των μελών που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα θα εξεταστούν από το Δ.Σ. για τη νομιμότητά τους και σε περίπτωση απόρριψης το θέμα θα κριθεί στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 14 παρ. 1).

 

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ