ΠΟΛΙΤΙΚΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1962
Περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
Εκδότης
Βαρβάρα Γκιγκιλίνη
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Προοδευτική Εύβοια
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1963
Περιοδικότητα
Εβδομαδιαία
Εκδότης
Κωνσταντίνος Δεμερτζής