αγορανομική και υγειονομική επιθεώρηση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1973
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Ιωάννα Φούφα
Ιστοσελίδα
αιτωλοακαρνανική
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1979
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Γρηγόριος Πατούλας
Ιστοσελίδα
Αιτωλοακαρνανικός Τύπος
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1999
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Νικόλαος Ζαπαντιώτης
Ιστοσελίδα
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΑ ΝΕΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2010
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Σπυρίδων Φράγκος
Ιστοσελίδα
ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1945
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Παύλος Φιλιππόπουλος
Ιστοσελίδα
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΚΤΗ
Εκδότης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΜΟΤΗΣ
Ιστοσελίδα
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1998
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Μάριος Θεοχάρης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΣ Παρατηρητής
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1969
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Γεράσιμος Βραχιολίδης
Ιστοσελίδα
ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1977
Περιοδικότητα
Ημερήσια
Εκδότης
Λεμονιά Παπανικολάου
Ιστοσελίδα
Γορτυνία
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1970
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Πετρούλα (Πέννυ) Καλύβα
Ιστοσελίδα
Ονομασία