Εφημερίδες

Nextdeal
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2000
Περιοδικότητα: Δεκαπενθήμερη
Εκδότης: Ευάγγελος Σπύρου – Κωστής Σπύρου
Ιστοσελίδα: http://nextdeal.gr