Δημητριάδης Θ. & ΣΙΑ ΙΚΕ

MEAT PLACE
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2010
Περιοδικότητα:
Σαρανταπενθήμερο
Εκδότης:
Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
NEWS DAIRY
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2015
Περιοδικότητα:
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ
Εκδότης:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
Supply Chain & Logistics
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2006
Περιοδικότητα:
Σαρανταπενθήμερο
Εκδότης:
Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
The Grill magazine
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2015
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Θεόδωρος Δημητριάδης
Ιστοσελίδα:
Ονομασία: