ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1966
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Χαρίκλεια Παπαδόγιαννης
Ιστοσελίδα