Ενημέρωση για νέες βεβαιώσεις μετακίνησης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αλλάζει από σήμερα ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονται οι μετακινήσεις των εργαζομένων. Ειδικά για τους δημοσιογράφους – εκδότες – μέλη της ΕΔΙΠΤ απαιτείται να έχετε μαζί σας τη βεβαίωση μετακίνησης αυτοαπασχολούμενου, ενώ ΔΕΝ απαιτείται αντίγραφο της φορολογικής σας ταυτότητας από το TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύετε τη δημοσιογραφική  ταυτότητα της ΕΔΙΠΤ.

 

Α. Μισθωτοί:

 

Οι Βεβαιώσεις χορηγούνται αφενός ηλεκτρονικά από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ https://eservices.yeka.gr/ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αφετέρου από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης – αίτησης του εργοδότη, η οποία χορηγείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους εργαζόμενους που παρέχουν με αυτοπρόσωπη παρουσία την εργασία τους στην επιχείρηση/εργοδότη.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ΜΟΝΟ σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους. Για το διάστημα από 15/2/2021 και ώρα 06.00΄ έως και 17/2/2021 και ώρα 05:59΄, οι εργαζόμενοι μπορούν να μετακινούνται από και προς την εργασία τους με τα παλαιά έντυπα φόρμες – άδειες κυκλοφορίας εργαζομένου.

Σε περίπτωση κατά την οποία η εξ’ αποστάσεως εργασία παρέχεται εκ περιτροπής, ο εργοδότης μπορεί να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του ειδικού σκοπού εντύπου Ε4.1

Σε περίπτωση κατά την οποία η εργασία παρέχεται με κυλιόμενο ωράριο, ο εργοδότης μπορεί να εφοδιάζει τον εργαζόμενο με απόσπασμα του καταχωρημένου στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» προγράμματος εργασίας.

 

 

 

 

Β. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ:

 

Για τους εργαζόμενους, οι οποίοι αμείβονται και ασφαλίζονται με εργόσημο, τίθεται σε εφαρμογή νέο έντυπο «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕ ΕΡΓΟΣΗΜΟ». Το έντυπο αυτό εκδίδεται μέσω του ιστότοπου forma.gov.gr/. Η Βεβαίωση αυτή χορηγείται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο για την μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

 

Γ. ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ:

 

Οι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς εργοδότη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες μπορούν να μετακινούνται με νέο έντυπο μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή από τον ιστότοπο https://forma.gov.gr. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το έντυπο να συνοδεύεται από τη φορολογική ταυτότητα τους, η οποία παρέχεται μέσω του TAXISNET (στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου και Επιχειρηματικής Δραστηριότητας).

 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί κλπ), ΔΕΝ απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.

 

Τέλος, με νέο έντυπο μέσω του Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα μπορούν επίσης να μετακινούνται τα μέλη οργάνου διοίκησης, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης που μετέχουν.

 

Aποσαφηνίζεται ότι τις δυο πρώτες ημέρες της εφαρμογής του νέου πλαισίου, τη Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, θα γίνονται έλεγχοι και συστάσεις προς τους εργαζομένους από τις αρμόδιες αρχές. Από το πρωί της Τετάρτης 17 Φεβρουαρίου (06:00)  το μέτρο θα εφαρμοστεί με τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

 

Ποιοι αποκλείονται από τα έντυπα Βεβαίωσης Κίνησης Εργαζομένων:

Από τα νέα έντυπα αποκλείονται όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, τηλεργασίας και νόμιμης άδειας και οι οποίοι θα μπορούν πλέον να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

Προς διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε συνημμένα τα νέα έντυπα.

Για οτιδήποτε νεώτερο θα σας κρατάμε ενήμερους.

 

 

                                                                               Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το Δ.Σ.

     Ο Πρόεδρος                              Η Γεν. Γραμματέας

  Μιχάλης Σαββάκης                          Πέννυ Καλύβα

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ