Επεκτάθηκε και για το 2021 η χρηματοδότηση για το 2% υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επέκταση του προγράμματος χρηματοδότησης του 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος)

των ΜΜΕ και για το 2021

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε νέα ΚΥΑ (αριθμ. 81/24.5.2022, ΦΕΚ 2568/24.5.2022/Τεύχος Β΄), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται χρηματοδότηση για τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) των εργοδοτών υπέρ ΕΔΟΕΑΠ

α) για το έτος 2021,

β) για τα έτη από 2017 έως και 2020, για όσους δεν είχαν υπαχθεί στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης το έτος 2021, βάσει της ΚΥΑ 165/29.7.2021 (ΦΕΚ Β΄3449), ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συγκεκριμένα η νέα ΚΥΑ αφορά τις:

1. Ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων και περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας,

2. Ιδιωτικές επιχειρήσεις εντύπων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών

3. Ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης

4. Ραδιοφωνικούς σταθμούς

5. Ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση epidotisi@edoeap.gr μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 (αποκλειστική προθεσμία).

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται περιγράφονται σε σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτήσει ο ΕΔΟΕΑΠ στην ιστοσελίδα του, ενώ για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΕΔΟΕΑΠ στα τηλέφωνα:

2107264371, 2107264378, 2107264369, 2107264473, 2107264370, 2107264340.

                                         Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                                                 Για το Δ.Σ.

                                         Ο Πρόεδρος                             Η Γεν. Γραμματέας

                                Μιχάλης Σαββάκης                              Πέννυ Καλύβα

Δείτε την ΚΥΑ