Εφημερίδες

ΚΗΦΙΣΙΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1964
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Ιωάννης Γρηγοράκος
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1976
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Μιχάλης Παπαδάκης
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1988
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Παναγιώτης Καλλίγερος
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
κυνηγετικές ειδήσεις
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1978
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Βασιλική – Ειρήνη Τσαγκανέλια
Ιστοσελίδα:
Κυνουρία
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1927
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Δημήτριος Κουνιάς
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1998
Περιοδικότητα:
Ημερήσια
Εκδότης:
Κωνσταντίνος Τσίγκας
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1951
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Κωνσταντίνος Φίλανδρος
Ιστοσελίδα:
ΝΕΑ Του Αιτωλικού
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2001
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Εκδόσεις Γράμμα – Σταύρος Σαπλαούρας
Ιστοσελίδα:
ΝΕΟΣ ΟΡΙΖΩΝ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1926
Περιοδικότητα:
Διμηνιαία
Εκδότης:
Ευγενία Κωστόγιαννη
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
Ο ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1966
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Γουλιέλμος Λύτρας
Ιστοσελίδα: