ΚΗΦΙΣΙΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1964
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Ιωάννης Γρηγοράκος
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΚΡΗΤΙΚΑ ΝΕΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1976
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Μιχάλης Παπαδάκης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1988
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Παναγιώτης Καλλίγερος
Ιστοσελίδα
Ονομασία
κυνηγετικές ειδήσεις
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1978
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Βασιλική - Ειρήνη Τσαγκανέλια
Ιστοσελίδα
Κυνουρία
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1927
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Δημήτριος Κουνιάς
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1998
Περιοδικότητα
Ημερήσια
Εκδότης
Κωνσταντίνος Τσίγκας
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΝΕΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1951
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Κωνσταντίνος Φίλανδρος
Ιστοσελίδα
ΝΕΑ Του Αιτωλικού
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2001
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Εκδόσεις Γράμμα - Σταύρος Σαπλαούρας
Ιστοσελίδα
ΝΕΟΣ ΟΡΙΖΩΝ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1926
Περιοδικότητα
Διμηνιαία
Εκδότης
Ευγενία Κωστόγιαννη
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Ο ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΙΤΕΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1966
Περιοδικότητα
Μηνιαία
Εκδότης
Γουλιέλμος Λύτρας
Ιστοσελίδα