05/07/2023

Έρευνα Focus Bari: Τα ενημερωτικά site των εφημερίδων υπερέχουν στην ενημέρωση

Οι παραδοσιακοί τίτλοι εφημερίδων – είτε στην έντυπη, είτε στην ηλεκτρονική τους μορφή – αποτελούν την κύρια πηγή ενημέρωσης για το σύνολο του κοινού. Έτσι οι […]
01/08/2023

Ενημέρωση για τον νέο τιμοκατάλογο των ΕΛΤΑ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2023 ανακοινώθηκαν  μεγάλες   αυξήσεις  στον τιμοκατάλογο για τη διακίνηση του Τύπου (υπηρεσία Press Post), οι οποίες δεν […]
21/08/2023

Yποβολή αιτήσεων στο ΜΕΤ και στο Υπομητρώο από 1 έως 8 Σεπτεμβρίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ Ε/726/21-07-2023, σύμφωνα με την  οποία οι επιχειρήσεις έντυπου τύπου, των οποίων η εγγραφή στο Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ.) […]