30/04/2024

Στον Κωνσταντίνο Φίλανδρο για την εφημερίδα “Νέα της Μεγαλοπόλεως” το φετινό βραβείο “Βλάσσης Σωκρατίδης”

Την Τρίτη 24 Απριλίου, συνεδρίασε η επιτροπή που είχε ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΔΙΠΤ, προκειμένου να αξιολογηθούν οι υποψηφιότητες για το βραβείο «Βλάσσης Σωκρατίδης», το […]
14/05/2024

Πρόγραμμα χρηματοδότησης του 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) των ΜΜΕ για το 2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ Ε/2018/09-05-2024 (Β’ 2729), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται χρηματοδότηση για τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί […]