08/07/2024

Νέα προθεσμία για εγγραφές στο ΜΕΤ και στο ΜΗΤ από 10 έως 17 Ιουλίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι οι επιχειρήσεις έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, οι οποίες δεν έχουν αιτηθεί να πιστοποιηθούν ή να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Μ.Ε.Τ. […]