21/09/2021

Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν έσχες) 2021

Αθήνα, 21/09/2021 Ενημέρωση για τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν έσχες)   Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εφαρμογή υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής […]
22/09/2021

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ προσφεύγουν οι Ενώσεις Περιφερειακού και Περιοδικού Τύπου

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσφεύγουν οι Ενώσεις Περιφερειακού και Κλαδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ, ΣΗΠΕ, ΕΙΕΤ)  κατά της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το 2% επί […]
12/10/2021

Ενημέρωση για το πρόγραμμα χρηματοδότησης του 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) των ηλεκτρονικών ΜΜΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι εκδόθηκε νέα ΚΥΑ (υπ’ αριθμ. Ε/369//9.10.2021, ΦΕΚ 4675/Β΄/9.10.2021), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται χρηματοδότηση  για τη μηνιαία εισφορά […]
21/10/2021

Ψηφιακή Ενημερωτική Εκδήλωση για την Υποχρέωση Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Όπως ίσως γνωρίζετε όλες οι επιχειρήσεις (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε. κλπ) έχουν την υποχρέωση να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα από τα εκδιδόμενα […]