Περιοδικά

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1989
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Εκδότης: Νικόλαος Μανούσος
Ιστοσελίδα: http://touristiki-agora.gr