ΤΟ ΚΡΙ ΚΡΙ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1987
Περιοδικότητα
Τριμηνιαία
Εκδότης
Δημήτριος Ποθουλάκης
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1989
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Μανούσος
Ιστοσελίδα