Περιοδικά

ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1946
Περιοδικότητα: Δεκαπενθήμερο
Εκδότης: Ασπασία Μάλλιου
Ιστοσελίδα: http://dfn.gr
Δελτίον ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Επιχειρήσεων
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1962
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Κωνσταντίνος Παπαμιχαλάκης
Ιστοσελίδα: http://dde.gr
ΔΕΛΤΙΟΝ ΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1969
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Ν.Ε Μαμιδάκης
Ιστοσελίδα: http://deltion.gr