Περιοδικά

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2008
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα: