Περιοδικά

ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2008
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα: http://nb.org