ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1996
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Απόστολος Κόμνος
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1961
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Νικόλαος Λελούδας
Ιστοσελίδα
ΚΥΝΗΓΟΣ & Φύση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1992
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Λευτέρης Κακαβούλης - Μιχάλης Σαββάκης
Ιστοσελίδα
Ονομασία