Περιοδικά

ΚΙΝΗΤΑ ΝΕΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1996
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Αποστόλης Κόμνος
Ιστοσελίδα: http://kinitanea.gr
ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1961
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Νικόλαος Λελούδας
Ιστοσελίδα: http://alfa-omega.gr
ΚΥΝΗΓΟΣ & Φύση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1992
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Λευτέρης Κακαβούλης – Μιχάλης Σαββάκης
Ιστοσελίδα: http://knf.gr