Περιοδικά

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1954
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Νικόλαος Τότσης
Ιστοσελίδα: http://www.logistis.gr