Περιοδικά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΟΜΜΩΤΩΝ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα: Διμηνιαία
Εκδότης: Γεώργιος Ιωακείμ
Ιστοσελίδα: http://infobeauty.gr
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1973
Περιοδικότητα: Διμηνιαίο
Εκδότης: Αντωνία Σέργη
Ιστοσελίδα: http://-
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Μιχάλης Ονουφριάδης
Ιστοσελίδα: http://esd.gr
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1950
Περιοδικότητα: Τριμηνιαίο
Εκδότης: Παναγιώτης Μεντζελόπουλος
Ιστοσελίδα: http://-
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1957
Περιοδικότητα: Τριμηνιαίο
Εκδότης: Παναγιώτης Μεντζελόπουλος
Ιστοσελίδα: http://-
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1941
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Χρόνης Τσιμπούκης
Ιστοσελίδα: http://eergd.gr
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 1966
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Κωνσταντίνος Παπαδόγιαννης
Ιστοσελίδα: http://eaed.gr
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2005
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Ιστοσελίδα: http://epixeirisi.gr
Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης: 2008
Περιοδικότητα: Μηνιαίο
Εκδότης: Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα: http://nb.org