ΕΠΑΘΛΟ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1999
Περιοδικότητα
Τριμηνιαίο
Εκδότης
Γεωργία Ντόκου
Ιστοσελίδα
Ονομασία
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1973
Περιοδικότητα
Διμηνιαίο
Εκδότης
Αντωνία Σέργη
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
-
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Μιχάλης Ονουφριάδης
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1950
Περιοδικότητα
Τριμηνιαίο
Εκδότης
Παναγιώτης Μεντζελόπουλος
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1957
Περιοδικότητα
Τριμηνιαίο
Εκδότης
Παναγιώτης Μεντζελόπουλος
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1941
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Χρόνης Τσιμπούκης
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
1966
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Χαρίκλεια Παπαδόγιαννης
Ιστοσελίδα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2005
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Ιστοσελίδα
Ονομασία
Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης
2008
Περιοδικότητα
Μηνιαίο
Εκδότης
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα