Περιοδικά

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1957
Περιοδικότητα:
Τριμηνιαίο
Εκδότης:
Παναγιώτης Μεντζελόπουλος
Ιστοσελίδα:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1941
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Χρόνης Τσιμπούκης
Ιστοσελίδα:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1966
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Κωνσταντίνος Παπαδόγιαννης
Ιστοσελίδα:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2005
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
Εφαρμογές ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2008
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα:
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Παρασκευή Μουρτά
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2008
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Αντώνης Καρατζάς
Ιστοσελίδα:
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ασφαλιση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1970
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Μαρίνα Δρακάτου
Ιστοσελίδα:
ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1961
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Νικόλαος Λελούδας
Ιστοσελίδα:
ΚΥΝΗΓΟΣ & Φύση
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1992
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Λευτέρης Κακαβούλης – Μιχάλης Σαββάκης
Ιστοσελίδα:
Ονομασία: