Περιοδικά

ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1954
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Νικόλαος Τότσης
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
Ο θηρευτής
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
2002
Περιοδικότητα:
Δημινιαίο
Εκδότης:
Δημήτριος Ρεκουνιώτης
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ο υδραυλικός
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1962
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Λουίζα Ψυχογιού
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1934
Περιοδικότητα:
Μηνιαία
Εκδότης:
Αλεξάνδρα Βοβολίνη
Ιστοσελίδα:
ΠΟΙΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1951
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Παναγιώτης Σάκκουλας
Ιστοσελίδα:
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1969
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Φανή Ασημακοπούλου
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ΤΟ ΚΡΙ ΚΡΙ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1987
Περιοδικότητα:
Τριμηνιαία
Εκδότης:
Δημήτριος Ποθουλάκης
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1989
Περιοδικότητα:
Διμηνιαίο
Εκδότης:
Νικόλαος Μανούσος
Ιστοσελίδα:
ΦΑΝΟΒΑΦΕΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1993
Περιοδικότητα:
Μηνιαίο
Εκδότης:
Αγλαϊα Στούρα
Ιστοσελίδα:
Ονομασία:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ημερομηνία Πρώτης Έκδοσης:
1989
Περιοδικότητα:
Δημινιαίο
Εκδότης:
Τάκης Τζίμας
Ιστοσελίδα:
Ονομασία: